Lockertje

Lockertje.nl is al ruim 10 jaar een ideale plaats om al uw waardevolle, dierbare of belangrijke gegevens veilig op te slaan. Gemakkelijk als u op reis bent, iets bent verloren of als u onverhoopt het slachtoffer bent van diefstal of inbraak. Uw gegevens altijd veilig binnen muisbereik! Een printje is dan wel zo gemakkelijk bij aangifte.

U kunt in een handomdraai uw eigen Lockertje aanmaken. Alleen een unieke gebruikersnaam en uw e-mailadres is voldoende om gebruik te gaan maken van deze gratis en handige dienst.

Waarom een Lockertje.nl?
* Altijd betrouwbare gegevens bij aangifte ter zake vermissing, diefstal, inbraak, brand etc. bij politie en verzekeringsmaatschappij;
* Voorkomen van verlies van digitale gegevens (scriptie, afstudeerprojecten etc) bij diefstal Laptop en "down" gaan van uw eigen PC;

Tip: maak een automatische herinnering aan in uw Lockertje (b.v. bij het item Algemeen). Het komt helaas wel eens voor dat de gebruikersnaam wordt vergeten. Als u uzelf regelmatig een automatische herinnering laat toesturen, dan heeft u weer een reminder met uw gebruikersnaam! Afhankelijk van uw eigen wens kunt u zelf bepalen in welke frequentie u gewaarschuwd wilt worden.