Veiligheid

BRUIKBAARHEID
Wat is het Lockertje
Het Lockertje.nl is de uitwerking van het octrooi De Virtuele Kluis. Het is een digitale opslagplaats op onze Datheon(tm) servers. De kluis staat dus niet bij u op de computer. De kluis wordt goed beveiligd en met de nodige back-ups bewaard bij Datheon Database Solutions. Uw kluis kunt u online vullen, nadat u deze geopend heeft onder een eigen accountnaam en wachtwoord.

Verantwoordelijkheid
Wees u bewust van uw verantwoordelijkheid als kluishouder. U bent en blijft zelf beheerder over de informatie en daarbij ook zelf verantwoordelijk voor de mate van eventuele inbreuk op privacy. Wij adviseren u om de relatie kluis-huis zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer u gegevens wilt registreren waar uw woonadres uit afgeleid zou kunnen worden, maakt u deze adresgegevens dan onherkenbaar. Hoewel er alle aandacht is besteed aan de veiligheid van uw kluis, vermijdt u daarmee ieder risico van inbreuk op uw privacy.

INTEGRITEIT
Het idee voor het Lockertje.nl is gebaseerd op het werk van Bert Huurman en is destijds vastgelegd in een kortdurend octrooi (2000-2006) genaamd "De Virtuele Kluis", toegekend onder nummer 1015743 van het Bureau voor Industriële Eigendom te Rijswijk.

TECHNIEK
Beveiligingsvoorschriften voor de gebruiker
Voor veiligheid maakt u voor toegang tot het Lockertje.nl gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u als kluishouder onbeperkt wijzigen. Verder heeft u als kluishouder ook de mogelijkheid om te kiezen voor éénmalig te gebruiken wachtwoorden. Deze wachtwoorden zullen dan door de server worden gegenereerd en via e-mail worden toegezonden aan het e-mail adres van uw keuze. U slaat dit telefoonnummer of e-mailadres op in het profiel. Let op: om veiligheidsredenen krijgt u alleen het wachtwoord toegezonden, niet de gebruikersnaam.

Wanneer digitaal geverifieerd is dat u toegang heeft tot een kluis, worden herhaaldelijk veiligheidscontroles uitgevoerd tijdens uw verblijf in de kluis. Deze veiligheidscontrole wordt bij elke transactie met de centrale server herhaald. Dat wil zeggen: telkens wanneer u iets ingeeft, of verandert in uw kluis, wordt een veiligheidscontrole uitgevoerd. Wanneer u gedurende vijf minuten geen gebruik maakt van uw toegang, moet u zich als kluishouder opnieuw aanmelden. Hiermee verkleint de kans dat iemand anders onverhoopt in uw gegevens kan kijken, wanneer u even van de computer wegloopt.

De Beveiligingstechniek
Alle communicatie met de centrale server vindt plaats via verbindingen die zijn beveiligd middels het Secure Sockets Layer (SSL) protocol. SSL of Secure Socket Layer is een beveiligingssysteem voor HTTP waarbij de gegevens versleuteld over het internet worden verstuurd, bijvoorbeeld creditcardnummers. De zender versleutelt de pakketjes voordat ze verstuurd worden en de ontvanger ontcijfert deze dan weer na ontvangst. Zonder bijbehorende sleutel kan de oorspronkelijke informatie niet teruggehaald worden. De servers, waarop lockertje.nl wordt gehost, zijn beveiligd door middel van een hardwarematige firewall. Alle gegevens worden versleuteld alvorens ze op de centrale server worden opgeslagen. Dagelijks, wekelijks en maandelijks wordt een reservekopie van de gegevens gemaakt.